"Een goed functionerende OR is winst voor de organisatie"

Advies, begeleiding, opleiding en training
Welkom

Waarom Op Maat?

Geen mens is hetzelfde, geen organisatie is hetzelfde of verkeert in dezelfde situatie. Daarnaast is de wereld om ons heen voortdurend in beweging. Organisaties in deze tijd moeten zich blijven aanpassen, kunnen schakelen, telkens opnieuw de juiste maat weten te vinden en die zaken oppakken die in de praktijk van dat moment werken. Een OR moet dat ook . Wij helpen een OR en een organisatie graag met dat schakelen en wij hebben daarbij een aanpak op maat. 

Medezeggenschap die werkt in de praktijk

In onze advisering en begeleiding is de beschikbare kennis en capaciteit van de (huidige) OR en de organisatie het uitgangspunt. Ontwikkelen van kennis en vaardigheden is belangrijk, het toepassen daarvan in de praktijk is waar wij het verschil maken.

OR op Maat, een ervaren partner

Wij zijn een klein team met meer dan 30 jaar ervaring in het werken met medezeggenschap. Wij hebben medezeggenschap vorm en inhoud gegeven in sterk hiërarchische structuren, maar ook in de situatie waar kanteling en zelfsturing aan de orde zijn. Wij hebben ervaring met de rol en positionering van de OR in organisaties waar de resultaten positief waren maar ook waar resultaten terugliepen en de OR alleen maar met slecht nieuws werd geconfronteerd. 

Branches waarin we werkzaam zijn

Wij zijn werkzaam zowel in de overheid, zorg, logistiek en productiebedrijven. Het is mede deze ervaring die wij met ondernemingsraden willen delen in onze aanpak en programma’s. 

Wat we doen

 • Opzet en ontwikkeling zowel van het team als de individuele leden (DISC, Lencioni, Covey)
 • Missie en Visie bepalen, plannen maken en uitvoeren 
 • De goede positie kiezen op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Gedrag en uitstraling: de juiste toon en de juiste maat vinden
 • Leren schakelen tussen reactief/ actief/ proactief 
 • Werken met de WOR in de praktijk van alle dag
 • Effectiviteit (Covey) en efficiëncy (LEAN) 
 • Verbinding en contact met de achterban en de bestuurder: 
  (betrokkenheid, engagement, transparantie, samenwerken, Employee Journey)
 • Advies en begeleiding bij een veelheid aan praktische zaken/ thema’s die op het pad van een OR komen: verkiezingen, fusies/overnames, agile, ARBO, zelfsturende teams, duurzame inzetbaarheid, complexe adviesaanvragen

Waar was OR op Maat mee bezig de laatste tijd? Je leest het hier.

 • Het coronavirus en de rol van de ondernemingsraad Gepubliceerd op: 16-04-2020 “Alleen samen krijgen we Corona onder controle”  Het is belangrijk dat ook de OR in gesprek is met de werkgever over beleid en maatregelen rondom het coronavirus.…
 • Organisch veranderen? OR neem het initiatief! Gepubliceerd op: 29-11-2019 OR op Maat heeft twee dagen met de OR van Trajectum op de hei gezeten. Deelnemers hebben hard gewerkt. Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Wat betekent organisch veranderen (de nieuwe manier…
 • Veel deelnemers aan onze workshops op OR Live 2019 Gepubliceerd op: 10-10-2019 OR Live was weer druk bezocht dit jaar. Bijna 800 bezoekers, OR leden uit het hele land en uit alle sectoren van de economie. Het was een dag met veel inspiratie voor OR leden om het beste uit hun OR…