"Een goed functionerende OR is winst voor de organisatie"

Advies, begeleiding, opleiding en training
Welkom

Waarom Op Maat?

Geen mens is hetzelfde, geen organisatie is hetzelfde of verkeert in dezelfde situatie. Daarnaast is de wereld om ons heen voortdurend in beweging. Organisaties in deze tijd moeten zich blijven aanpassen, kunnen schakelen, telkens opnieuw de juiste maat weten te vinden en die zaken oppakken die in de praktijk van dat moment werken. Een OR moet dat ook . Wij helpen een OR en een organisatie graag met dat schakelen en wij hebben daarbij een aanpak op maat. 

Medezeggenschap die werkt in de praktijk

In onze advisering en begeleiding is de beschikbare kennis en capaciteit van de (huidige) OR en de organisatie het uitgangspunt. Ontwikkelen van kennis en vaardigheden is belangrijk, het toepassen daarvan in de praktijk is waar wij het verschil maken.

OR op Maat, een ervaren partner

Wij zijn een klein team met meer dan 30 jaar ervaring in het werken met medezeggenschap. Wij hebben medezeggenschap vorm en inhoud gegeven in sterk hiërarchische structuren, maar ook in de situatie waar kanteling en zelfsturing aan de orde zijn. Wij hebben ervaring met de rol en positionering van de OR in organisaties waar de resultaten positief waren maar ook waar resultaten terugliepen en de OR alleen maar met slecht nieuws werd geconfronteerd. 

Branches waarin we werkzaam zijn

Wij zijn werkzaam zowel in de overheid, zorg, logistiek en productiebedrijven. Het is mede deze ervaring die wij met ondernemingsraden willen delen in onze aanpak en programma’s. 

Wat we doen

 • Opzet en ontwikkeling zowel van het team als de individuele leden (DISC, Lencioni, Covey)
 • Missie en Visie bepalen, plannen maken en uitvoeren 
 • De goede positie kiezen op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Gedrag en uitstraling: de juiste toon en de juiste maat vinden
 • Leren schakelen tussen reactief/ actief/ proactief 
 • Werken met de WOR in de praktijk van alle dag
 • Effectiviteit (Covey) en efficiëncy (LEAN) 
 • Verbinding en contact met de achterban en de bestuurder: 
  (betrokkenheid, engagement, transparantie, samenwerken, Employee Journey)
 • Advies en begeleiding bij een veelheid aan praktische zaken/ thema’s die op het pad van een OR komen: verkiezingen, fusies/overnames, agile, ARBO, zelfsturende teams, duurzame inzetbaarheid, complexe adviesaanvragen

Waar was OR op Maat mee bezig de laatste tijd? Je leest het hier.

 • OR zet de vergoeding voor thuiswerken snel op de agenda! Gepubliceerd op: 26-09-2021 Werkgevers kunnen straks makkelijker een onbelaste vergoeding voor thuiswerken aan hun werknemers verstrekken. OR op Maat krijgt veelvuldig de vraag wat nu wel en niet mogelijk…
 • Tijdelijk en flex personeel meer rechten in nieuwe… Gepubliceerd op: 13-09-2021 WOR wordt aangepast met wijziging medezeggenschapsrechten voor tijdelijk en flexibel personeel De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft voorstellen…
 • Coronavirus actueel en de rol van de OR Gepubliceerd op: 11-08-2021 Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingscijfers komt bij veel organisaties het kantoorleven weer in zicht. Het 'nieuwe normaal' moet invulling krijgen . Om ervoor te zorgen dat de…