"Een goed functionerende OR is winst voor de organisatie"

De 7 eigenschappen van een effectieve OR

Het boek van Steven Covey ‘de 7 eigenschappen van effectief leiderschap’, gebruikt OR op Maat als basis voor workshops en in-company training waarin we dit gedachtengoed toespitsen op de manier van werken van een effectieve OR. We nemen alle 7 eigenschappen door en maken die gezamenlijk concreet voor een OR.

 

Eigenschap 1 Wees proactief

Wat we bereiken is afhankelijk van keuzes die we maken en niet van de omstandigheden. We hebben vaak meer keuzes dan we denken. Maar maken we die keuzes ook of laten we ons leven? Het heeft ook te maken met een basishouding: laten we de dingen op ons afkomen en denken we dat we weinig invloed hebben of kijken we naar waar we wel invloed op hebben, kijken we in kansen? Een effectieve OR is bij veel zaken betrokken, maar richt haar energie vooral op waar zij ook echt invloed op kan hebben. Een proactieve OR laat de agenda niet alleen bepalen door waar de bestuurder mee komt.  

Eigenschap 2 Begin met het doel voor ogen

Begin altijd en met alles met het doel voor ogen. Wat is je visie, waar ga je voor? Welke doelen wil je echt realiseren? Wat is je missie, waar sta je voor, wat drijft jullie als OR? Waar wil je als OR trots op zijn na een jaar, na een zittingsperiode? Wat wil je dat de achterban over je zegt? Probeer zo goed mogelijk een beeld te krijgen, stel je het doel zo letterlijk mogelijk voor. Schrijf het op in een soort manifest, statuut of visiedocument. Bepaal tegen die achtergrond dan de acties die je het beste kunt gaan doen, je concrete doelen en zet die in een plan.

Eigenschap 3 Belangrijke zaken eerst

Deze eigenschap kun je zien in het verlengde van de eerste twee eigenschappen. Voer je plan ook uit. Natuurlijk komt er van alles tussendoor ‘van rechts’, maar kijk als OR hoe je het inpast en aanpast aan je eigen doel. Check altijd bij elke actie: draagt deze bij aan de doelstellingen, moet het nu of kan het wachten tot later. Bedenk goed dat als iets niet bijdraagt aan de doelen en het best kan wachten, je er dan beter gewoon geen tijd aan kunt besteden. Een effectieve OR besteedt geen of zo weinig mogelijk tijd aan zaken die niet bijdragen aan de doelstellingen.

Eigenschap 4  Denk in win-win

De bestuurder wil van alles, de OR wil van alles. Een effectieve OR denkt in termen van win-win. Zij is zich bewust van de eigen belangen. Zij brengt die ook op tafel volgens eigenschappen 1,2,3 maar doet dit in het volle besef van het feit dat we het samen moeten doen, met respect voor elkaars belangen. Effectieve medezeggenschap gaat niet om winnen of verliezen.

Eigenschap 5 Eerst begrijpen en dan begrepen worden

Wij luisteren al snel oordelend naar anderen en gaan ervan uit dat zoals wij een situatie zien en horen deze ook daadwerkelijk zo is. We gaan uit van ons eigen gelijk. In een effectieve relatie OR - bestuurder is er ruimte ingericht voor de dialoog en proberen we allereerst goed te begrijpen wat de ander bedoelt. Dit vraagt wederzijds vertrouwen en oprechte wederzijdse belangstelling. Een effectieve OR wil en kan zich verplaatsen in de andere partij. Een effectieve OR probeert eerst te begrijpen en pas dan begrepen te worden en stelt daarom ook veel vragen.

Eigenschap 6 Werk synergetisch

Synergie wordt vaak beschreven als 1+1=3. Het is het resultaat van de energie die met de eerste 5 eigenschappen geleverd is. Synergie is het verschil tussen samen werken en samenwerken. Een effectieve OR weet door goed overleg met de bestuurder op basis van bovengenoemde principes meer te bereiken dan wanneer beide partijen elk hun eigen ding doen. De flow die je kunt beleven bij synergie in zijn volmaakte vorm is prachtig en lijkt moeiteloos en vanzelf te gaan. Maar om deze flow te bereiken is vaak “hard werk” vooraf gegaan.

Eigenschap 7 Houd de zaag scherp

De wereld verandert, verander mee.  Een effectieve OR evalueert regelmatig hoe we werken, intern en met de bestuurder. ‘Stilstaan is achteruitgaan’ wordt vaak gezegd, maar voor een effectieve OR geldt ‘stilstaan is vooruitgaan’, bouw regelmatig reflectie-momenten in. 

 

 - OR op Maat
Bart Beek

In diverse managementfuncties altijd bezig geweest met de ontwikkeling van medewerkers op individueel, team- en organisatieniveau. Ik blijf mij verwonderen…

Lees meer over Bart Beek