"Een goed functionerende OR is winst voor de organisatie"

Corona "verplicht" thuiswerken en weer terug naar kantoor

De OR speelt een belangrijke rol bij terugkeer naar kantoor en het "nieuwe" thuiswerkbeleid

Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingscijfers komt bij veel organisaties het kantoorleven weer in zicht. Om ervoor te zorgen dat de terugkeer geheel of gedeeltelijk goed en veilig georganiseerd gaat verlopen heeft de OR hierin een belangrijke rol.

Is het thuiswerken het nieuwe "normaal" geworden? Uit een recente peiling van FNV blijkt dat slechts 10% van de ondervraagde medewerkers weer fulltime naar kantoor wil. 70% heeft een voorkeur voor "hybride" werken (deels op kantoor en deels thuis).
De OR kan het thuiswerken ter discussie te stellen nu de situatie aan het veranderen is om hierover (opnieuw) afspraken te maken. De vraag is wel hoe ondernemers gaan reageren op het versoepelen van de maatregelen ten aanzien van het "verplicht" thuiswerken. Belangrijk voor de OR is om te weten wat de medewerkers hiervan vinden en hoe zij het "nieuwe werken" zouden willen organiseren.

Tips voor de OR om op te letten

 • Raadplegen achterban hoe zij hun terugkeer zien
 • Opstellen van het thuiswerk-beleid
 • Gefaseerd terugkeren naar kantoor 
 • Goede registratie van de aanwezigen in geval van besmetting
 • Kunnen reserveren van een werkplek
 • Gelimiteerd aantal aanwezige collega's
 • Spreiding van werktijden
 • Richtlijnen ten aanzien van kantine, koffieautomaten etc.
 • Extra schoonmaak afspraken van objecten die veel worden aangeraakt
 • Voldoende middelen om handen te desinfecteren
 • Goede communicatie met medewerkers over terugkeer en de "voorkom besmetting" afspraken
 • Opnieuw inrichten van de werkruimte op een Corana veilige manier
 • Nieuwe afspraken over reiskosten bij gedeeltelijk terug naar het werk
 • Thuiswerkvergoeding
 • Actualiseren van de RI&E
Rob van der Ham
Rob van der Ham

Ervaren manager in zowel het commerciële als productie werkveld. Als bestuurder heb ik een schat aan ervaring in het samenwerken met medezeggenschap…

Lees meer over Rob van der Ham