Brainstorm-sessie nieuwe MZ structuur met OR TNT Express

FedEx heeft TNT overgenomen en de bedrijven raken steeds meer geïntegreerd.
Tijd dus ook voor een nieuwe MZ structuur.
Na al meerdere sessies met de OR van beide bedrijven en de verschillende ondernemingsraden bij TNT,
hebben we met de OR van TNT Express eens goed de alternatieve mogelijkheden op een rijtje gezet.  
Als algemeen uitgangspunt is gekozen dat een medezeggenschapsstructuur:

  • bevorderlijk moet zijn voor een goede toepassing van de WOR
  • ingericht wordt op een niveau waar MZ op zinvolle en effectieve wijze uitgeoefend kan worden
  • zo laag mogelijk in de organisatie vormgegeven wordt (uiteraard voor zover er voldoende zeggenschap/bevoegdheid aanwezig is om overleg mee te kunnen voeren)
  • de zeggenschap volgt

Belangrijkste rode draad door de training was de vraag: wat is een goede toepassing van de WOR? 
Dat staat nergens expliciet beschreven.  Het is in dit soort situaties heel zinvol dus om daar samen eens goed naar te kijken.