LeerLokaaL OR op Maat is een succes

OR op Maat LeerLokaaL voor TNT Express

Iedereen heeft een andere manier van leren. Zeker voor mensen uit een productieomgeving is het leren van kennis op het gebied van de WOR, HR en ARBO erg veel theorie. OR op Maat organiseert daarom op geregelde tijden een klasje waar je onder begeleiding samen met andere geïnteresseerden een beetje theorie doorneemt, gekoppeld aan voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk. OR op Maat organiseert en begeleidt deze klasjes, in de regel op de werkplek, lokaal dus. 

We noemen ze LeerLokaaL. TNT Express had deze keer een LeerLokaal waarin een paar lastige adviesaanvragen samen onder de loep werden genomen. 

De reacties van met name de OR-leden met nog niet zo veel ervaring waren enthousiast: « Zo krijgt de taaie stof meteen praktische invulling, beter dan dat je zelf in de WOR zit te bladeren en… we hebben het huiswerk ter plekke af, dus je zit niet ieder voor zich of met en kleine groep te worstelen met de toch vaak lastige materie»