Organisch veranderen: OR....neem het initiatief!

OR op Maat heeft twee dagen met de OR van Trajectum op de hei gezeten. Deelnemers hebben hard gewerkt. Waar staan we nu? Waar willen we naar toe? Wat betekent organisch veranderen (de nieuwe manier van veranderen die we steeds meer zien) voor een juiste invulling van de medezeggenschap? Organisch veranderen mag geen synoniem zijn voor 'we zien wel'. De OR maakt daarom een voorstel richting bestuurder over hoe we hier samen mee om moeten leren gaan. Centraal daarin zal het voeren van een goede dialoog staan, want hoe een organisatie ook reorganiseert, of dat nu heel traditioneel is met langzame grote stappen, en uitgebreide adviesaanvragen, of heel kort op de actualiteit, ‘lean’, met veel kleine stapjes, een OR moet wel goed betrokken zijn in het proces om op tijd haar invloed uit te kunnen oefenen. De OR van Trajectum zoekt een nieuwe invulling van de dialoog dus zelf op. Mooi initiatief! Tip aan andere ondernemingsraden: "wacht niet af, begin gewoon".