WOR Quiz altijd leuk om de kennis na training te testen

Op trainingsdagen staat naast vaardigheden en gedrag ook veel kennis over de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) op het programma. Om op een leuke manier  te testen wat daarvan is blijven hangen heeft OR op Maat de WOR quiz. "Meedoen is belangrijker dan winnen", wordt wel eens gezegd en dat geldt ook hier. Alhoewel het gaande de quiz toch altijd een gezonde competitie wordt om de prijs te pakken. Vooral het met elkaar ingaan op de overwegingen rondom het goede of foute antwoord wordt ervaren als een prima manier om gezamenlijk de stof te repeteren.