Kies voor ervaring
Rob van der Ham
Rob van der Ham

 

Ervaren manager in zowel het commerciële als productie werkveld. Als bestuurder heb ik een schat aan ervaring in het samenwerken met medezeggenschap bij complexe veranderprocessen en reorganisaties. Mijn kracht ligt in het begeleiden van mensen bij veranderingen. Op een sociaal verantwoorde en resultaatgerichte manier.

 

Bart Beek - OR op Maat
Bart Beek

 

In diverse managementfuncties altijd bezig geweest met de ontwikkeling van medewerkers op individueel, team- en organisatieniveau. Ik blijf mij verwonderen over hoeveel power teams, en dus ook ondernemingsraden, kunnen hebben als we de individuele krachten goed weten te bundelen. Samen die energie ontdekken en inzetten is wat mij drijft.

 

 

Over ons

OR op Maat

Dat zijn Rob van der Ham en Bart Beek, waar nodig aangevuld met een samenwerkingsverband van professionals. Na succesvolle carrières in uiteenlopende managementfuncties zijn wij samen een weg ingeslagen als zelfstandig ondernemer. Wat wij gemeen hebben is onze jarenlange ervaring als bestuurder in de samenwerking met medezeggenschap en het managen van en trainen op de thema’s die vandaag de dag op de bestuurlijke agenda komen. 

Veel ondernemingsraden worstelen met een verminderde belangstelling voor hun bijdrage en te weinig respect voor wat ze doen, zowel vanuit de bestuurderskant als vanuit de medewerkers.  

Wij delen de overtuiging dat een goede betrokkenheid van medewerkers in het algemeen en van een OR in het bijzonder, goud is voor de ontwikkeling van een organisatie en voor het realiseren van doelstellingen. Veel organisaties zien dit nog te weinig in. 

 

 

 

 

 Onze missie

  • Medezeggenschap de plaats en positie geven die zij verdient in een organisatie met als doel dat medewerkers invloed kunnen uitoefenen en bijdragen aan duurzaam en succesvol ondernemen.
  • Bestuurders en management begeleiden bij het invulling geven aan een vorm van medezeggenschap die het beste past in hun organisatie.

“Elke organisatie heeft recht op een goede medezeggenschap”

 

Onze visie

Wij zien het OR-werk niet als een op zichzelf staande activiteit maar als een onlosmakelijk onderdeel van alles wat er in een organisatie speelt . Alleen dan kan een OR mede verantwoordelijk zijn voor het succes van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Alleen dan kan een OR een erkende en toegevoegde waarde hebben binnen de organisatie.
Soms kunnen er op het oog verschillende belangen zijn, maar een goede samenwerking tussen OR en bestuurder is van wezenlijk belang voor het succesvol realiseren van de doelstellingen van de organisatie. 

“Een goed functionerende OR is absolute winst voor de organisatie