Advies, Begeleiding, Opleiding en Training

Programma's

Hoe werken de blokken van OR op Maat?

 • De programma’s van OR op Maat zijn ontwikkeld vanuit jarenlange praktijkervaring met medezeggenschap. 
 • Onze programma's worden los maar ook in combinatie gekozen. Wat de beste keuze is stellen we samen vast in de intake. Zie daarvoor ook Hoe wij werken. 

  Klik boven aan op deze pagina op het blok van je keuze en lees de inhoud van dat programma.

 • Het begint met de start van een OR waarna je kijkt welke basiskennis en vaardigheden de nieuwe OR nodig heeft. Vervolgens gaan we samen kijken waarom we in de OR zitten, waarvoor we staan , hoe we onze rol en bijdrage zien, missie, visie opstellen en concrete plannen maken. 

 • In het programma 'Een effectieve OR' ligt het accent op de OR-werkprocessen en het invloed hebben op de besluitvorming. Het realiseren van de doelen van de organisatie is een gezamenlijke taak van directie, management en medewerkers. De OR is mede verantwoordelijk voor het realiseren van deze doelen en behartigt de belangen van de medewerkers. Hoe doen we dat op een efficiënte en effectieve wijze?

 • In 'Haal 't beste uit de OR' gaan we samen op zoek naar wie we in ons team hebben, welke kwaliteiten we in huis hebben en hoe we kunnen zorgen dat we ook als team opereren. Daarnaast kijken we naar wat het lid zijn van een OR kan betekenen voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • De wereld om ons heen is constant in beweging. Een organisatie en dus ook een OR zal mee moeten bewegen. Dat thema staan centraal in het programma 'OR en verandering'. Goed overleg en samenwerking tussen bestuurder, management en medezeggenschap is een voorwaarde voor het effectief invoeren en borgen van veranderingen in de organisatie.
 • In 'De OR in contact met de achterban' kijken we naar wat de beste manier voor jouw OR is om op te halen wat er bij jouw achterban leeft en de achterban het gevoel te geven dat je hun belangen ook echt vertegenwoordigt. Daarnaast kijken we naar de mix van media waarmee je in jouw organisatie het beste zichtbaar kunt zijn als OR. 
 • Advisering en begeleiding is strikt genomen geen programma . Het kan wel de vorm van een programma aannemen. Dat maken we dan op maat, al naargelang de specifieke behoefte. Zo hebben we voor een klant een heel programma gemaakt rondom de overname van het bedrijf en hoe de 2 ondernemingsraden in elkaar verweven konden worden. Voor een andere klant een specifiek programma voor het weer op de rails krijgen van de dialoog met de bestuurder.  Klik op dit blok voor een greep uit onze dossiers van de laatste tijd.

OR op Maat instrumenten, methodieken en workshops

In en rondom de programma's worden ook allerlei instrumenten en methodieken door ons gebruikt die zijn ontwikkeld vanuit de behoefte in de praktijk. Ook worden programmaonderdelen als workshop aangeboden.
Voorbeelden hiervan zijn: 

 • OR op Maat-SCAN: een 360º onderzoek als voorbereiding op verbeteren en veranderen.
 • De Meetlat: een instrument voor een effectief overleg.
 • Lean en Agile voor de OR. Op basis van 'lean' en 'agile' methodieken specifiek voor de OR ontwikkelde werkwijzen om verspilling in de OR-processen zichtbaar te maken en aan te pakken en als OR flexibeler en sneller te zijn in bijvoorbeeld adviesprocessen.
 • Workshop : "Verbinden en boeien en de reis van de achterban"
 • Workshop " Communicatie met de achterban: een OR met beeld en geluid".
 • "Kijk eens door de OR Bril naar je werk" , een training on the spot, waarbij je je OR uitdagingen gaat zien als je het doorhebt.
 • LeerLokaal: leren in een klasje, samen met anderen, op lokatie, een beetje theorie gekoppeld aan voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van jouw OR. 

Incompany trainingen/begeleiding voor groepen

Onze programma’s zijn maatwerkprogramma’s in groepsverband. Per programma is de groepsomvang gemaximeerd. Op deze manier kunnen we volledig aandacht geven aan de ontwikkeling van het team, specifiek toegesneden op de betreffende organisatie.

Individuele begeleiding

Dit is altijd mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld het programma “Nieuw in de OR” niet alleen in groepsverband maar ook individueel en “op maat” worden gevolgd. Een persoonlijk ontwikkelplan en regelmatig terugkerende begeleidingssessies vormen de garantie voor succes.