Advisering en professionele begeleiding

Advisering en Begeleiding

Een ondernemingsraad moet visie ontwikkelen, positie bepalen, advies uitbrengen, instemmingsverzoeken behandelen en tegelijkertijd optreden als stevige en kritische gesprekspartner voor directie/management. Tegelijkertijd moet de OR de belangen van werknemers zo effectief mogelijk behartigen. Dat zijn veel verschillende zaken op de agenda van de OR. Vaak heeft een OR (nog) onvoldoende kennis en ervaring in huis en/of een tekort aan beschikbare tijd in een bepaalde periode.

OR op Maat helpt met kennis, ervaring en een netwerk van professionals

OR op Maat is ondernemingsraden van dienst met alle kennis en ervaring die zij direct kan inzetten, dan wel kan aanwenden in een netwerk van gekwalificeerde business-partners. 
Advisering en begeleiding kan aan de orde zijn in algemene zin betreffende het reguliere OR-werk maar in de meeste gevallen betreft het maatwerk, gericht op concrete vragen in de praktijk van een organisatie. Daarnaast ook vraagstukken rondom de relatie met bestuurder en management en specifieke zaken rondom bepaalde thema's en organisatievraagstukken.  

Een greep uit onze dossiers van de laatste periode

Het reguliere OR-werk:
Adviesaanvragen | Instemmingsverzoeken | Jaarverslagen |
Arbeidsomstandigheden | Arbo-wetgeving | Organiseren en beoordelen RI&E |
Overleggen en onderhandelen met bestuurder | Organisatie en begeleiding van OR studiedagen

Vraagstukken specifiek in een organisatie: 
Reorganisaties | Overcompleet, herplaatsen en mobiliteit | Sociaal plan  
Complexe adviesaanvragen | Overnames en fusies |
Conflict met de bestuurder | Vast-flex beleid  | Veranderende arbeidsvoorwaarden |
Systematiek Beoordelen/functioneren , belonen |
Beleid ziekteverzuim & re-integratie | Sociale veiligheid | OR en diversiteit

Relatie OR en management, bestuurder:
Relatie COR en OR | Dialoog met de bestuurder |
Contact met het management | De bestuurder zit eigenlijk in het buitenland, wat nu?

Thema's / organisatievraagstukken:
Duurzame inzetbaarheid  | LEAN | Agile  | Zelforganisatie | Door Corona wordt ons een loonoffer gevraagd: kan dat zomaar?
Door Corona moeten we steeds meer thuiswerken, wat is rol van de OR bij ARBO op de thuiswerkplek?

Een geschil tussen de ondernemingsraad en de bestuurder: probeer eerst bemiddeling

Wanneer het niet meer mogelijk is om een geschil of conflict met de directie binnen de organisatie op te lossen heeft de OR meerdere mogelijkheden dit geschil door een rechter of door bedrijfscommissies te laten toetsen. Zie hiervoor Veelgestelde vragen . Je moet dan als OR wel bereid zijn om dit buitenshuis op te willen lossen en de overtuiging hebben dat dit in goed overleg met de directie niet meer mogelijk is. Dit is geen makkelijke stap voor een OR en ook niet voor de directie. Onze ervaring is dat het vaak zinvol blijkt om met de juiste bemiddeling door externe deskundigen de partijen samen tot nieuwe inzichten en toenadering te laten komen . 
OR op Maat heeft ruime ervaring met bemiddeling en pas-op-de-plaats sessies met OR en directie.

Kijk eens door de OR-bril naar je werk:  “Je gaat het pas zien als je het door hebt’

Veel ondernemingsraden zijn al druk genoeg met re-actief bezig zijn met wat er vanuit de bestuurder op hen afkomt.
Er is echter nog zoveel waar een OR wat van mag vinden, wat over kan zeggen, vragen over mag stellen.
Met name beginnende OR-leden en OR-teams weten nog niet waar ze op mogen / moeten letten. 

  • OR op Maat loopt concreet met OR-leden mee over de werkplekken. 
  • Wij leren OR-leden letterlijk te kijken door een OR-bril.