Effectief communiceren, verbinden en boeien

De OR in contact met de achterban

Als OR behartigen we de belangen van de medewerkers in de organisatie, maar weten we wel wat die medewerker belangrijk vindt? Weten we of de medewerkers zich gehoord voelen bij de ondernemingsraad? Weten we welke contactmomenten een medewerker met zijn OR wil hebben? Is bij de  medewerkers wel bekend wat de OR allemaal voor hen doet en hoe weten zij dat dan?  
Veel vragen waar OR-leden en OR-teams vaak niet meteen een antwoord op weten. Als medewerkers zich niet goed gehoord en vertegenwoordigd voelen daalt het imago van de OR. Als medewerkers niet weten wat een OR allemaal wel of niet doet geldt hetzelfde. Veel ondernemingsraden onderkennen dit probleem. Tegelijk zeggen ze er, door alles wat er vanuit de bestuurder op hun bordje komt, simpelweg niet aan toe te komen regelmatig met de achterban contact te hebben. Toch is dit ook een kwestie van keuzes maken en organiseren. 

Workshop: Verbinden & Boeien en ‘de reis van de achterban’ 

Samen met collega’s spelenderwijs en interactief kijken door de ogen van de achterban.

 • Wanneer voelen mensen zich verbonden en uitgenodigd om zich via de OR te laten horen?
  We gebruiken daar theorie en praktijkelementen bij uit de professionele dienstverlening.
 • OR op Maat maakt met de OR een reis door alle contactmomenten die een medewerker met zijn OR heeft, 
  of beter gezegd, zou willen hebben. We leren kijken door de ogen van de medewerker. 
  Wij noemen het niet ‘employee journey’, maar ‘de reis van de achterban’.
 • Organiseren hoe we die contactmomenten op een effectieve wijze kunnen inrichten, op een manier die bij de OR  en de organisatie past.
 • Trainen en oefenen in de praktijk om verbinding te maken met de achterban op een manier die bij deze OR-leden en deze achterban aansluit.

Workshop: communicatie met de achterban : een OR 'met beeld en geluid' 

Samen met collega’s leert een OR-team tijdens deze workshop een concreet communicatieplan te maken.

 • We brengen samen met het gehele OR-team letterlijk alle communicatiemomenten en –middelen in beeld.
 • We maken de eerste keuze welke boodschappen het beste door welk kanaal kunnen. 
 • Speciale aandacht wordt besteed aan mondelinge communicatie: ‘jouw verhaal’. In een werkoverleg, bij een rondgang op de werkvloer, bij een presentatie: overal kun je je verhaal doen, maar velen hebben hier moeite mee.  We trainen verschillende soorten.
 • Het beste voor de beeldvorming richting medewerkers is persoonlijk zichtbaar zijn, persoonlijk contact met en aandacht voor de achterban. 
 • We werken aan een OR met beeld en geluid, we geven de OR letterlijk een gezicht.