Ontwikkeling persoonlijk en als OR-team

Haal 't beste uit de OR

Samenstelling OR team: “wat zijn we rijk!"

Wie zitten er in de OR? Vooral nieuwe OR-leden vragen zich vaak af of zij dat wel allemaal gaan kennen en kunnen wat er gevraagd wordt. Belangrijker is echter de vraag of wij het als team in huis hebben en van wie ik wat kan leren. Vaak ook zijn mensen zich te weinig bewust van wat ze allemaal vanuit hun privé-leven aan kennis, vaardigheden en ervaring meebrengen wat nuttig kan zijn in een OR. 

 • Belangrijk onderdeel van OR op Maat trainingen is daarom het elkaar goed leren kennen.
 • We doen dit aan de hand van allerlei technieken, zoals mood-boards of schilden maken, speed-date carrousel, 1-op-1 wandelingen met door-wisselen, tal van manieren, binnen en buiten.
 • De eindconclusie is vaak: ‘wat hebben we veel in huis, wat zijn we toch rijk als team’.

DISC en de samenstelling OR team

Zaken als gedrag in een groep of de wijze van reageren op vragen, komen met voorstellen, zijn terug te voeren op “hoe je in elkaar zit” en hoe de samenstelling van een team is. Voor analyse en ontwikkeling van het team en de individuele teamleden gebruikt OR op Maat onder meer DISC persoonlijkheidsprofielen. Dit onderdeel zit standaard in het programma, maar wordt ook veel los als workshop afgenomen.

 • OR op Maat trainers zijn gecertificeerd voor professioneel gebruik van deze methode (©DISC factor). 
 • OR-leden doen een korte test, en krijgen op basis daarvan een rapport en een individuele toelichting.
 • Het OR-team krijgt als groep een sessie waarin we elkaar plaatsen in wat we het team-wiel noemen. 
 • Onderdeel van dit onderdeel is een praktijk-training gericht op hoe we elkaar tegen deze achtergrond kunnen begrijpen en het meest effectief met elkaar communiceren en samenwerken.

Teamontwikkeling met vertrouwen als basis 

Hoe gaan we om met zaken als: vertrouwen, elkaar aanspreken, meningsverschillen, verantwoordelijkheid nemen, vrijwillig maar niet vrijblijvend lid zijn van een OR, zichtbare commitment tonen en verantwoordelijkheid nemen . 

 • OR op Maat maakt gebruik van theorie van Lencioni, Covey en vele anderen, altijd gecombineerd met jarenlange praktijkervaring in het ontwikkelen van teams.

Samen leren door elkaar coachen 

“Jongens coach elkaar”, hoor je vaker op de voetbalvelden, maar wat we daar onder moeten verstaan blijkt meestal niet zo duidelijk. Vooral als het gaat om gedrag en ontwikkeling een slag verder te krijgen is coaching wezenlijk. Het is dus goed om aandacht te besteden aan hoe wij daar mee omgaan.

 • “Elkaar coachen, dat doen we zo!”: In trainingen zorgt OR op Maat er voor dat we er allemaal hetzelfde onder verstaan, wat het vooral niet is en wat het vervolgens wel is, en hoe wij dat samen het beste kunnen gaan doen. In de basis sluiten we aan bij het GROW model van Whitmore  en de STAR methodiek.
 • OR op Maat coacht vervolgens het coachen van elkaar  (meta-coachen). 
 • OR op Maat begeleidt veel DB-n die het beste uit hun OR willen halen.

Uitspreken-Afspreken-Aanspreken (UAA)  en Feedback

Zonder coachen is samen leren en ontwikkeling niet mogelijk , zonder feedback al helemaal niet. In OR-n zien we toch nog vaak een wat ouderwetse barrière om elkaar aan te spreken :“je bent mijn baas niet, dus je hebt mij niets te vertellen”.

 • In trainingen van OR op Maat op het gebied van afspraken omtrent gedrag staan UAA en Feedback steevast op de agenda.
 • Trainers van OR op Maat ‘ontsoften’ beide begrippen en maken ze tot krachtige tools in de verdere ontwikkeling van een OR-team. 
 • OR op Maat levert een eenvoudige tool om de ontwikkeling op dit gebied zelf structureel te monitoren.