Professioneel en snel van start als nieuw OR-lid en nieuwe OR

Een nieuwe OR

Professioneel van start als nieuw OR-lid of nieuwe OR

OR-lid zijn is belangrijk “werk” met de nadruk op werk.
Om dit goed te kunnen doen en jezelf hierin te ontwikkelen is het belangrijk dat je beschikt over de benodigde kennis en een aantal vaardigheden die noodzakelijk zijn om het vak van OR-lid goed te kunnen uitvoeren.
Zeker als nieuw OR-lid weet je soms niet waar te beginnen. Wat is de "Wet op de Ondernemingsraden" nu precies (WOR)?. Je weet ook niet waar je allemaal wel en niet wat mede te zeggen hebt. Als OR-lid krijg je te maken met zaken die je in je dagelijkse functie tot nu toe misschien weinig of helemaal niet bent tegengekomen. Je hebt misschien wel nooit financiële cijfers bekeken of een verhaal hoeven vertellen voor een groep.

In een nieuwe OR zit veelal een mix van medewerkers die echt nieuw zijn op dit terrein en mensen die al vaker in een OR gezeten hebben of die herkozen zijn, iedereen met een verschillend nivo van kennis en ervaring. Hoe dan ook zitten we allemaal wel in een nieuw team: samen zullen we het moeten doen. 

Starten in teamverband: samen leren is beter en leuker

Je zou alle nieuwe OR-leden zonder ervaring, individueel naar een training kunnen sturen. 
In de meeste gevallen kiest een nieuwe OR er echter voor om als team een basistraining te volgen voor de gehele nieuw gekozen OR. Dan is er dus wel die combinatie van ervaren en niet ervaren OR-leden. OR op Maat richt de de training dan zo in dat het voor iedereen interessant en leerzaam is. Onze WOR-quiz laat trouwens altijd weer zien dat ook ‘oude rotten in het vak’ er naast kunnen zitten.
Voor veel zaken in een basistraining maakt het bovendien niet uit of je meer of minder ervaren bent, je moet als team opnieuw starten. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van een goede OR er vooral in ligt dat deze als team opereert en elkaar weet aan te vullen. Samen starten heeft daarom onze voorkeur. 
Samen leren gaat ook beter en is gewoon leuker!

Basistraining OR

 • Leren begrijpen van het wettelijke kader
  Wat is de WOR nu precies? Wat moet ik hiervan weten en waar kan ik het vinden? Welke andere relevante wetgeving en regelgeving is er nog meer waar ik als OR mee te maken heb. Wat zijn de belangrijkste bevoegdheden van de OR en wat zijn hierbij de rechten en plichten?
 • Waar staan wij voor en waar gaan wij voor
  Hoe doen we recht aan dat wat we met de verkiezingen beloofd hebben? Wat drijft ons als OR, wat is onze missie? Waar willen we naar toe, wat is onze visie? Welke zijn de thema’s die nu belangrijk zijn in ons bedrijf en waar we wat van moeten vinden, wat over moeten roepen, wat aan willen doen? Wat komt er in ons eerste (jaar-)werkplan?
 • Strategie
  Welke positie kiezen we als OR. Hoe geven we het contact met de bestuurder inhoud en vorm? 
 • Organiseren van het OR-werk
  Hoe wordt de structuur van werken en de taakverdeling binnen de OR? Wel of geen commissies,  andere vormen? 
 • Communicatie
  Op welke manier denken we het meest effectief te zijn in het communiceren onderling, met de bestuurder en met de achterban?
 • Contact met de achterban
  Wie is onze  achterban en hoe maken we verbinding en onderhouden we daar contact mee?

 

Aanvullende modules / thema-workshops

OR op Maat biedt standaard aanvullende modules op de basistraining. Daarnaast maken we naar aanleiding van je specifieke vraag team-workshops. 

OR en HR-beleid 

 • HR-onderwerpen en HR-instrumenten waar de OR mee te maken heeft
 • Waar heb je als OR wat mede te zeggen op HR-gebied, waar moet je wat van vinden?
 • Hoe overleg je op dit gebied met bestuurder en afdeling HR?

OR en VGWM

 • Wat zijn op het gebied van VGWM en ARBO de rechten van de OR? 
 • Wat staat in de WOR en wat in de ARBO-wet?
 • Hoe organiseren we een VGWM-commissie en hoe werkt zoiets?

 

Alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling   

 • Hoe past OR-werk in mijn persoonlijke ontwikkeling?
 • Mijn positie en taak binnen de OR? 
 • Waar ben ik al goed in? Wat ga ik nog leren? 
 • Hoe lever ik mijn bijdrage?
 • Hoe werk ik samen met mijn collega OR-leden?
 • Hoe bewaak ik de balans tussen mijn gewone werk en het OR-werk?

 

LeerLokaaL: leren op lokatie

 • Leren in een klasje, samen met anderen, op lokatie
 • Een beetje theorie gekoppeld aan voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk 
 • OR op Maat organiseert en begeleidt deze klasjes