Op weg naar een toekomstgerichte medezeggenschap

OR en verandering

De organisatie speelt continu in op veranderingen. Veranderingen in de markt en in de relatie met klanten maar ook in de relatie met de medewerkers. Arbeidsverhoudingen veranderen in een hoog tempo. Kan jouw ondernemingsraad dit tempo bijhouden? Een OR krijgt veel op haar bord in deze snel veranderende tijden.

 • Welke thema’s zijn actueel in onze dagelijkse praktijk?
 • Zijn wij goed aangesloten op die ontwikkelingen? 
 • Doen wij als OR nog de goede dingen?
 • Moeten we de koers bijstellen?
 • Wat is eigenlijk de positie van de ondernemingsraad binnen onze organisatie op dit moment? 

OR op Maat-SCAN

Een OR heeft niet altijd een (objectief) beeld van de situatie waarin zij en de organisatie verkeert. Wij starten daarom vaker trajecten met het kort en duidelijk in beeld brengen van de positie van de OR bij de medewerkers en management en Directie. Zeker in organisaties waar al langer een OR is en waar verkiezingen zijn geweest en er een nieuw team start is dit vaak een goede opstap voor een plan voor de komende zittingstermijn.
Onderdelen van de SCAN zijn bijvoorbeeld :  

 • Dossieronderzoek
 • Interview met OR-leden
 • Interview met de bestuurder
 • Interview met vertegenwoordiging van midden- en hoger management
 • Belevingsonderzoek onder de medewerkers
 • Communicatie-analyse
 • Werkplekbezoek

Pas-op-de-plaats sessies management/directie en OR

Soms is het handig als OR en bestuurder onder externe begeleiding eens samen in de spiegel kijken en samen vooruit kijken. Zijn we elkaar in de hectiek van alledag een beetje kwijt geraakt? Hoe zien we de toekomst? Zijn er stippen aan de horizon te zetten ? 

OR op Maat actuele thema workshops

Een OR krijgt veel op haar bord waar ze wat van moet vinden, wat mee moet doen en soms weet je het gewoon ook niet .
OR op Maat geeft workshops aan de hand van actuele thema’s.

 • Duurzame inzetbaarheid

 • Zelfsturing, zelforganisatie, TEAL, wat dat betekent voor de veranderende positie en rol van OR

 • Organisch veranderen, LEAN, AGILE en wat betekent dat voor de rol en positie van de OR

 • Toename van nieuwe arbeidsverhoudingen : subcontractors, flex werken, thuiswerken

 • Overnames en fusies en de rol van de OR

OR en veranderen: hoe werkt dat proces?

 • Hoe werken veranderprocessen ? 
 • Hoe worden veranderingen geïmplementeerd? 
 • Hoe kies je als OR positie in dergelijke processen ? 
 • Verandermanagement, keuze reactief-proactief, vallen en opstaan

 • Waar nodig de koers bij te stellen

 • Begeleiding in deze ontwikkelingen