Missie, visie, plannen en strategie

OR op koers

Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat de medezeggenschap in hoofdzaak reagerend is op wat vanuit de kant van de bestuurder en het management wordt aangedragen. Het is echter zeker zo belangrijk dat een OR vanuit het contact met de medewerkers en vanuit de waarden waar ze voor staat komt tot een missie waar ze voor gaat en pro-actief met zaken op tafel komt.
Voeg daarbij een goed gedeelde visie en concrete doelen dan hebben we een OR die weet waar ze naar toe wil en die een belangrijke en gewaardeerde partner is in de organisatie, een OR waarvan zowel de bestuurder als de achterban weet wat je ervan kunt verwachten.
Een OR die zelf het initiatief neemt laat zien dat medezeggenschap er toe doet en bewijst dat een vroegtijdige participatie van de OR in de ontwikkelrichting van de organisatie van grote meerwaarde is voor een gezonde toekomst van de organisatie. 

Programma “OR OP KOERS” 

Kernwaarden, missie, visie en plannen maken

 • Wat is op dit moment belangrijk in de organisatie? Wat vinden wij als OR belangrijk?
 • Wat zijn de waarden waar we voor staan, wat is onze missie , waarom doen we wat we doen? 
 • Wat is onze visie? Op de korte termijn, op de langere termijn?
 • Wat zijn concrete doelen, wat blijven verre dromen?
 • Waar willen we einde van onze zittingstermijn trots op zijn?

Strategie 

 • Wat is de beste strategie om onze doelen te bereiken?
 • Wat is de beste structuur, de beste opstelling van het OR-team ?
 • Welke positie kiezen we bij welk onderwerp? 
 • Wat willen we perse bereiken, wat is onderhandelbaar?
 • Waar gaan we pro-actief het overleg in? Waar re-actief en wachten we eerst maar eens af wat er komt?

Bijdrage aan het OR-team en inzet OR leden individueel 

 • Hoe gaan we werken? Spreken we een gedragscode af?
 • Wat is de koers van de individuele leden en welke koers willen / moeten we gezamenlijk varen?
 • Hoe stellen we vast of we nog op koers liggen?
 • Hoe spreken we elkaar aan als we van de koers af raken?

Werken vanuit eigen kracht

Het is belangrijk dat we als OR weten:

 • Waarom we de dingen doet zoals we ze doen
 • Waar het bij ons om gaat 
 • Waar we vanuit onze eigen visie naar toe willen