Voorbereiding, Verkiezingen, Installatie

Starten met een OR

Programma met een stappenplan dat bij jouw organisatie past

Om op een goede en effectieve manier te starten met een OR binnen je eigen organisatie moet er best veel op geregeld worden.
Het zijn daarbij ook geen alledaagse dingen. OR op Maat biedt daarvoor een totaalprogramma aan: Starten met een OR. 

 • Dit programma beslaat het volledige traject van oriëntatie tot en met het daadwerkelijk aan de slag gaan met de nieuwe OR.
 • Het programma bestaat uit 3 onderdelen: voorbereiding, verkiezingen organiseren en installatie van de nieuwe OR.
  Deze kunnen als totaalpakket gekozen worden maar afzonderlijke gedeeltes zijn ook mogelijk. Dat is geheel afhankelijk van de kennis en mogelijkheden die een organisatie zelf al in huis heeft. 
 • In alle gevallen maakt OR op Maat een concreet stappenplan dat past bij jouw organisatie.

 

Voorbereiding 

Samen met de klant wordt in deze fase de route bepaald. De toekomstige rol van medezeggenschap wordt besproken en alle voorbereidingen worden getroffen die voorafgaan aan de installatie van een OR.

 • Trainen en installeren van een voorbereidingscommissie, die bestaat uit medewerkers uit de organisatie. 
 • Start van de communicatie naar de medewerkers.
 • Start met op zoek gaan naar kandidaten voor de OR.
 • Samen met voorbereidingscommissie beginnen met organiseren van verkiezingen.

 

Verkiezingen organiseren

Verkiezingen organiseren is een heel karwei, waar veel bij komt kijken. Het moet vooral ook zorgvuldig en correct gebeuren. Belangrijk is dat er voldoende kandidaten gevonden worden onder de medewerkers zodat er ook echt wat te kiezen valt. 
Een hoge opkomst bij de verkiezingen is een succesfactor en tegelijk ook al een signaal vanuit de organisatie hoe het fenomeen medezeggenschap is gaan leven bij de medewerkers in de voorbereidingsfase. 

 • OR op Maat maakt desgewenst een compleet stappenplan voor de verkiezingen. 
 • We hebben ruime ervaring met uitvoering en begeleiding hiervan. Wij kunnen ook het hele proces van begin tot einde uitvoeren. 
 • In overleg bezien we wat het handigste is in uw geval. 

 

Installatie van de nieuwe OR

De OR-kandidaten zijn geworven en de verkiezingen zijn gehouden. We hebben een OR! 
En dan is het zover: de OR wordt daadwerkelijk geïnstalleerd. Ook dat is weer een onderdeel dat zorgvuldig en met kennis van zaken gedaan moet worden.

 • OR op Maat regelt de installatie-bijeenkomst.
 • Afspraken worden gemaakt over faciliteiten en wie welke functie binnen de OR gaat bekleden.
 • Eerste afspraken over manier van werken, OR-reglement, faciliteiten en communicatieplan staan voorts standaard op de agenda.
 • Management en bestuurder zijn in de regel een deel van de installatie aanwezig.

 

Vervolg op maat: basistraining, coaching, advies en begeleiding

De OR en het management van de organisatie zijn gestart. Tijdens een vooraf afgesproken periode kan de OR (maar ook het management) in de praktijk worden begeleid. Doorgaans wordt gestart met de basistraining voor een nieuwe OR. Aan de orde komen dan onderwerpen als missie, visie, jaarplannen maken, effectief organiseren van het OR-werk, communicatie met de bestuurder en met de achterban, de WOR, belangrijke aandachtsgebieden voor een OR zoals als ARBO en actuele onderwerpen. De ontwikkeling en scholing van de OR als team en van de individuele OR-leden is een rode draad door al onze trainingen.