Hoeveel leden heeft een ondernemingsraad?

Hoeveel leden heeft een ondernemingsraad?

 Het aantal OR-leden in een ondernemingsraad hangt af van het aantal medewerkers dat in een bedrijf werkt. (WOR artikel 6.1)

Aantal medewerkers

Aantal OR- leden

50-100

5

100-200

7

200-400

9

400-600

11

600-1000

13

1000-2000

15

 

Voor elke 1000 medewerkers extra komen er 2 OR-leden bij tot de maximale grootte van 25 OR-leden. Heeft een onderneming minder dan 50 werknemers? Dan is een OR niet verplicht maar  een vrije keus van de ondernemer. De OR telt dan tenminste 3 leden.

Heeft een bedrijf 10-50 werknemers? Dan kan de ondernemer verplicht worden om een PVT (Personeels- vertegenwoordiging) op te richten als de meerderheid van het personeel hierom vraagt. De PVT heeft dan 3 leden.

De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in het OR-reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.