Wanneer een personeelsvertegenwoordiging?

Wanneer een personeelsvertegenwoordiging?

Een ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn beide medezeggenschapsorganen die de belangen van medewerkers in de onderneming vertegenwoordigen. Heeft een organisatie tussen de 10-50 werknemers? Dan is een PVT een mogelijkheid om medezeggenschap te organiseren. De ondernemer kan hiervoor het initiatief nemen. Wordt er om gevraagd door medewerkers dan is de ondernemer verplicht een PVT in te stellen. Een PVT is vergelijkbaar met een OR, alleen heeft een OR meer bevoegdheden. (zie het schema hieronder).

Heeft een organisatie met minder dan 50 werknemers geen PVT?. Dan is de ondernemer verplicht om minimaal 2 x per jaar een personeelsvergadering te organiseren. Hierin wordt het “reilen en zeilen” van de onderneming toegelicht.

 De belangrijkste verschillen tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en een ondernemingsraad (OR).

Onderwerpen

Personeelsvertegenwoordiging

Ondernemingsraad

Onderneming met 10-50 werknemers

Verplicht als meer dan de helft van de medewerkers hierom vraagt

Vrijwillig < 50 werknemers

Verplicht > 50 werknemers

Aantal leden

Minimaal 3

Minimaal 5, oplopend afhankelijk van het aantal werknemers

Overleg met bestuurder

Minimaal 2x per jaar

Geen minimum

Adviesrecht

  • Bij veranderingen waar vermindering van arbeidsplaatsen aan de orde is.
  • Bij veranderingen in arbeid of arbeidsvoorwaarden van invloed op minimaal een kwart van de medewerkers
  • Geen beroep mogelijk op het besluit van de ondernemer
  • Over alle adviesplichtige onderwerpen
  • Beroep en opschortende werking van het besluit van 1 maand als bestuurder niet of onvoldoende meegaat met het advies van de OR

Instemmingsrecht

Zelfde onderwerpen als bij adviesrecht

Over alle instemmingsplichtige onderwerpen

 

Recht op informatie

Ja

 

Ja

 

Initiatiefrecht

Niet geregeld

Ja