Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Wanneer is een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Een ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn beide medezeggenschapsorganen die de belangen van medewerkers in de onderneming vertegenwoordigen. Bij meer dan 50 werknemers is een OR verplicht.
Heeft een organisatie  tussen de 10-50 werknemers? Dan is een PVT een mogelijkheid om medezeggenschap te organiseren.
Een PVT is vergelijkbaar met een OR, alleen heeft een OR meer bevoegdheden. (zie hieronder). 

Wel of geen PVT? de ondernemer is sowiezo verplicht om minimaal 2 x per jaar een personeelsvergadering te organiseren. Hierin wordt het “reilen en zeilen” van de onderneming toegelicht. Dit om medewerkers goed te informeren en de kans te geven hier vragen over te stellen.

Wat zegt de wet over een ondernemingsraad (OR)?

Wanneer een onderneming meer dan 50 werknemers in dienst heeft zegt de "Wet op de ondernemingsraad" (WOR) artikel 2 dat de ondernemer verplicht is een ondernemingsraad op te richten. Bij het aantal werknemers tellen ook de werknemers van andere vestigingen of BV’s mee. In de WOR staat of en hoe medezeggenschap moet worden georganiseerd.

Wie neemt het initiatief tot het oprichten van een OR?

Het initiatief hiervoor kan liggen bij de werknemers maar ook bij de werkgever. Gelukkig zien wij dat veel werkgevers na aanvankelijk te hebben getwijfeld vanuit goed wergeverschap het initiatief nemen. Natuurlijk is het wenselijk dat werkgever en werknemers samen het initiatief nemen, zonder dat er een directe aanleiding of oorzaak is. Dit is een belangrijke basis om medezeggenschap goed te organiseren in de onderneming.

Misverstanden over de OR;

Vaak denkt men dat een ondernemingsraad er alleen is voor de werknemers. Dit klopt niet, de wet op de ondernemingsraad is hierin heel duidelijk: (WOR artikel 2). 

“Een ondernemingsraad wordt ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen”.

Een OR is er dus in het belang van de medewerkers maar ook in het belang van de onderneming. Gaat het goed met de onderneming dan gaat het vaak ook goed met de mensen die er werken. Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij het goed functioneren van de onderneming is positief voor alle partijen. 

Meer weten over het oprichten van een OR?

OR-op-Maat organiseert hiervoor vrijblijvend en gratis een workshop “Starten met een OR”. In deze workshop die bestemd is voor zowel werkgevers als werknemers wordt het functioneren van een ondernemingsraad duidelijk gemaakt en komt en krijg je uitleg over hoe je het oprichten van een OR organiseert.