Wat doet een ondernemingsraad?

Wat doet een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.


Taken ondernemingsraad (OR)

Een OR is de (gekozen) vertegenwoordiger van medewerkers in een onderneming of organisatie zij behartigd de belangen van de medewerkers personeelsbelangen. Zo bevordert de OR dat:

  • Er voldoende werkoverleg is;
  • Er goede arbeidsomstandigheden zijn; 
  • Regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; 
  • Medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;


Overleggen met werkgever

Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.
 

Ruimte voor eigen afspraken

De OR en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe ze de wettelijke verplichtingen precies invullen. Of over extra bevoegdheden of voorzieningen voor de OR. Zulke afspraken moeten zij schriftelijk vastleggen.


Achterban raadplegen

De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden aan te passen. De werkgever moet de OR in staat stellen om dit te doen. Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om te reageren.


Deskundigen raadplegen

De OR mag ook deskundigen raadplegen. Dat kan iemand zijn die in de onderneming werkt, zoals het hoofd personeelszaken. Maar de OR kan ook iemand van buiten de onderneming inschakelen. Bijvoorbeeld een organisatiedeskundige.

 

Meer weten over de ondernemingsraad of het oprichten van een OR?

OR-op-Maat organiseert vrijblijvend en gratis een workshop “Starten met een OR”. Bekijk het programma of maak hieronder direct een afspraak.