Wat is een ondernemingsraad (OR) reglement

Wat is een ondernemingsraad (OR) reglement

 In de wet op de ondernemingsraden staat dat het verplicht is om een OR-reglement op te stellen. Een goed reglement biedt op veel momenten houvast voor uw medezeggenschapswerk. Is er geen reglement? Dan heeft u geen rechtsgeldige ondernemingsraad. In het reglement worden, naast de organisatie van en spelregels voor de OR-verkiezingen, ook een aantal huishoudelijke zaken geregeld.  

Wat is de inhoud van het reglement?

U mag in hoofdlijnen zelf de inhoud van het reglement bepalen, maar u moet er wel rekening mee houden dat het reglement een bindend karakter heeft. Met andere woorden: u moet zich houden aan de zaken die in het reglement staan. De wet schrijft voor in ieder geval de volgende zaken in het OR-reglement moeten zijn opgenomen:

  • De kandidaatstelling bij OR-verkiezingen (WOR artikel 10)
  • De OR-verkiezingen (WOR artikel 10)
  • De invulling van tussentijdse vacatures (WOR artikel 10)
  • De werkwijze van de OR (WOR artikel 14)

Wanneer wordt een reglement opgesteld of aangepast?

  • Als er voor het eerst in de onderneming een OR wordt opgericht dan wordt in overleg met de bestuurder een “voorlopig“ reglement opgesteld. Op het moment dat de verkiezingen achter de rug zijn wordt door de nieuwe OR het “voorlopig” reglement, na overleg in de nieuwe OR, definitief vastgesteld.
  • Na vaststelling kan alleen de OR het reglement aanpassen. Dit gebeurt door stemming in de OR. Hiervoor moeten 2/3 van de OR-leden aanwezig zijn en daarvan moet een meerderheid voor de voorgestelde wijziging stemmen.
  • Belangrijke wijzingen in het reglement zoals bijv. het aantal OR-leden, zittingstermijn, etc. kunnen alleen plaatsvinden na overleg altijd met de bestuurder.

 

U kunt een standaard voorbeeld reglement  downloaden via de site van de SER.