Wat is een ondernemingsraad?

Wat is een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad is een groep mensen die gekozen is als vertegenwoordiger van de werknemers in een organisatie. De OR-leden kunnen meebeslissen over belangrijke zaken die in een organisatie kunnen spelen.

Een ondernemingsraad is een door de wet erkend medezeggenschapsorgaan in een organisatie. Er zijn rechten en bevoegdheden maar ook plichten en verantwoordelijkheden. Deze zijn vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden (de WOR).

De OR wordt gemiddeld om de 3 á 4 jaar herkozen. Alle  medewerkers die mogen stemmen hebben dan de mogelijkheid om OR-leden te kiezen waarvan zij denken dat die hun het best kunnen vertegenwoordigen. Het aantal OR-leden is gekoppeld aan het aantal medewerkers dat werkt in de organisatie (WOR artikel 6.1).
 

Medewerkers

OR leden

50-100

5

100-200

7

200-400

9

400-600

11

600-1000

13

1000-2000

15

 

Voor elke 1000 medewerkers extra komen er 2 OR-leden bij tot de maximale grootte van 25 OR-leden. Heeft een onderneming minder dan 50 werknemers? Dan is een OR niet verplicht maar een vrije keus van de ondernemer. De OR telt dan tenminste 3 leden.

Waarom een ondernemingsraad?

Volgens de wet is het verplicht dat een onderneming met meer dan 50 werknemers een ondernemingsraad instelt. Maar natuurlijk is dit niet de enige reden waarom het verstandig is om een OR op te richten. Een OR is er in het belang van de medewerkers maar ook in het belang van de onderneming. Gaat het goed met de onderneming dan gaat het meestal ook goed met de mensen die er werken. Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij het goed functioneren van de onderneming is positief voor alle partijen.  Zie ook “Wat doet een OR“.

 

Meer weten over de ondernemingsraad of het oprichten van een OR?


OR-op-Maat organiseert vrijblijvend en gratis een workshop “Starten met een OR”. Bekijk het programma of maak hieronder direct een afspraak.