Wat is het doel van een ondernemingsraad?

Wat is het doel van een ondernemingsraad?

 Een ondernemingsraad (OR) heeft meerdere doelen en taken:

  • De OR vertegenwoordigt de werknemers in een onderneming
  • De werknemer kan via de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid in de onderneming
  • De OR beschermt de belangen van de werknemers
  • De OR  let op als er in de onderneming bijvoorbeeld zaken niet goed lopen. De OR bespreekt dit met de ondernemer
  • De OR heeft net als de directie (bestuurder) de verantwoordelijkheid om medezeggenschap goed te laten werken  en te ontwikkelen

Is de OR er alleen voor medewerkers?

De OR vertegenwoordigt alle medewerkers in een onderneming. Zowel medewerkers als management. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de OR om te helpen bij het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. (WOR artikel 2).